Turvallisuus: Omakotitalo vs. kerrostalo

Ikkuna

Kaikilla meillä on varmasti omat mieltymyksemme sen suhteen, millainen koti on paras koti. Jotkut tykkäävät asua omakotitalossa metsän keskellä, kaukana keskustan hälinästä, kun taas toiset arvostavat enemmän sitä, että kaikki palvelut ovat lähellä, eikä esimerkiksi pihahommista tarvitse itse juurikaan huolehtia, kun joku muu hoitaa kaiken asukkaan puolesta. Omakoti- ja kerrostaloasumisessa vastakkain ovatkin vapaus, rauhallisuus ja yksityisyys sekä huolettomuus, yhteisöllisyys ja vapaa-aika. Oman asunnon hankintaa pohtiessa vertaillaan usein myös asunnon toivottua sijaintia sekä asunnon hankintaan sekä asumiseen liittyviä kustannuksia. Hiljattain otsikoihin nousi eräs hintavertailu, jossa oli tutkittu keskimääräisiä asumiseen liittyviä kuukausittaisia kustannuksia. Tämän Pientaloteollisuuden (2020) laatiman hintavertailun tuloksena paljastui, ettei omakotitaloasuminen välttämättä olekaan niin kallista, kuin usein yleisesti ajatellaan. Vertailusta kävi nimittäin ilmi, että kerros- ja rivitalossa asuminen olisi huomattavasti omakotitalossa asumista kalliimpaa. Tähän kuitenkin vaikuttavat monet seikat, kuten esimerkiksi se, kuinka suuren osuuden on valmis itse hoitamaan asunnon huoltotöistä ja kuinka paljon taas ostaa erilaisia huoltopalveluja muualta.

Kustannusten lisäksi asumismuotoa pohtiessa voisi pohtia myös turvallisuuteen liittyviä näkökulmia. Turvallisuutta voi pohtia esimerkiksi sen kannalta, kuinka helposti saisi tarvittaessa apua esimerkiksi naapureilta. Tässä ei tarvitse välttämättä pohtia edes mitään vakavia tilanteita, joihin liittyen voisi tarvita apua, vaan apua voi tarvita ihan pienissäkin jutuissa, kuten vaikka jonkin esineen lainaaminen toiselta, kun itseltä ei juuri sitä satu löytymään tai apua painavien kauppakassien kantamisessa. Kerrostalossa asuessa voi olla matalampi kynnys käydä pyytämässä naapurilta apua, kun taas omakotitalossa asuessa naapuri ei todennäköisesti löydy ihan seinän takaa, vaan matkaa lähimpään naapuriin voi olla enemmänkin. Toisaalta, pienellä ja tiiviillä asuinalueella saattaa omakotitalossakin asuvilla olla keskenään tiivis ja yhteisöllinen porukka, jossa toisia autetaan aina tilanteen niin vaatiessa. Turvallisuutta voi pohtia myös monen muunkin asian kautta, kuten esimerkiksi, uskaltaako kotoa lähteä kahden viikon lomalle hyvillä mielin, ilman pelkoa murrosta tai muusta mahdollisesta vahingosta. Tähän toki vaikuttavat muutkin asiat, kuin vain se, mikä sattuu olemaan tämänhetkinen asumismuoto.

Mikä luo turvallisuuden tunnetta?

Turvallisuuden tunnetta luo yleisesti luottamus muihin ihmisiin. Esimerkkinä voisi mainita juuri tuon lomalle lähtemisen, jolloin on tärkeää, että voi luottaa paikallisiin viranomaisiin, kuten poliisiin, ensihoitoon ja palokuntaan. Tämä tosin pätee niin lomakohteessa, kuin kotonakin. Lomalle voi lähteä hyvillä mielin, kun tietää, että poliisit huolehtivat yleisestä turvallisuudesta kotikaupungissa. Ihmisten turvallisuuden tunnetta lisää myös huomattavan paljon oma asunto tai koti. Koemme olevamme turvassa omassa kodissamme, jonne pääsevät vain läheisimmät henkilöt, jotka myös lisäävät turvallisuuden tunnetta. Kodilla on siis yllättävän suuri merkitys turvallisuuden tunteeseen. Se, kokeeko henkilö turvallisemmaksi asua kerros- vai omakotitalossa, riippuu ennen kaikkea henkilön omista preferensseistä. Jotkut kokevat turvalliseksi sen, että ympärillä on paljon muita ihmisiä, joilta voi tarvittaessa pyytää apua, kuten kerrostalossa. Toiset taas kokevat, että on turvallisempaa hieman eristäytyä muista ihmisistä, jolloin saa olla ikään kuin piilossa muiden katseilta, kuten omakotitalossa. Myös yksityisyyden tunne voi siis luoda henkilölle turvaa. Se, kumpi juuri itselle tuntuu turvallisemmalta vaihtoehdolta, riippuu siis täysin omista tarpeista ja kokemuksista.

Mistä tietää, mikä asuntotyyppi on juuri itselle sopivin?

Kiinteistövälittäjä

Asunnon ostoa pohtiessa voi olla, ettei välttämättä osaa itse sanoa, sopisiko kerros- vai omakotitalossa asuminen itselle paremmin. Tässä pätevä kiinteistönvälittäjä osaa kuitenkin varmasti auttaa. Kiinteistönvälittäjälle kannattaa kuvailla mahdollisimman tarkasti omia tarpeitaan siis muuhunkin kuin vain asunnon ominaisuuksiin tai sijaintiin liittyen, jolloin tämä osaa antaa oikeanlaisen arvion siitä, millainen asunto olisi juuri tähän tilanteeseen sopiva. Kiinteistönvälittäjä pystyy ammattitaitonsa ansiosta perustelemaan hyvin, miksi esimerkiksi omakotitaloasuminen ei sovi kaikille, ja vaikka lopullinen päätös asunnon hankkimisesta onkin aina ostajan harteilla, ei kiinteistönvälittäjän antamia neuvoja kannata kokonaan sivuuttaakaan. Ammattitaidoiltaan paras kiinteistönvälittäjä osaa lukea ihmisiä ja usein myös saattaa tietää paremmin mitä ostaja haluaa, kuin ostaja itse. Siksi kannattaakin hyödyntää kiinteistönvälittäjän ammattitaitoa ja kysyä tämän mielipiteitä ja neuvoja mahdollisimman paljon asunnonhankkimisprosessin aikana. Kiinteistönvälittäjän tärkein tehtävä kuitenkin on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja asiantuntevasti. Hyödyntämällä kaiken saatavilla olevan tiedon ja avun, ostajan on helpompi tehdä sellainen ratkaisu, johon voi olla  tyytyväinen.